Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s, trajecten of events, In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

• Ik: Anne-Marie Nijenhuis

• Wij: Mind & Matters – mindfulness coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68 72 44 97, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

• Jij of Je: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.

• Programma, training, e-course, trajecten en/of events: alle vormen van begeleiding en informatieoverdracht van ons aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Mind & Matters.

Aanbod

• Wij doen een aanbod op de website, in een e-mail, via webinars, telefonisch en op andere manieren.

• Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven. Daarna niet meer.

• De prijzen zijn altijd inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Overeenkomst

• De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte.

• Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar kunnen geen garantie geven over het bereiken van het beoogde resultaat. Het resultaat is namelijk afhankelijk van jouw eigen inspanningen.

• Als het nodig is, mag de overeenkomst (mede) door een derde uitgevoerd worden.

• Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat tijdig en vóór ingang van de verandering door.

• Het Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Programma’s

• Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij Mind & Matters mindfulness coaching.

• Toegang tot het programma is strikt persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.

• Je moet een adequate internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste onderdelen van het programma doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

• Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven.

• Als je persoonlijke begeleiding of coaching bent overeengekomen, spreken we samen de data af voor de begeleiding. Indien je onverhoopt verhinderd bent op de afgesproken data en tijden, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven.

• Wordt afwezigheid korter dan 24 uur van tevoren aangegeven, dan zien wij ons genoodzaakt om toch de geplande sessie in rekening te brengen. Dit omdat we de voor jouw gereserveerde tijd niet meer aan een andere klant kunnen geven.

Vergoeding en betaling

• Betaling wordt gedaan volgens afspraak:

• Voor de online programma’s verloopt de betaling via bankoverschrijving via Ideal , Bancontact of PayPall.

• Als er door ons is gekozen voor ‘factuur’ als betaalmethode, dan betaal je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen.

• Je ontvangt de factuur/facturen per e-mail.

• We geloven in onze trainingen en daarom ontvang je 14 dagen garantie op elk online programma van Mind & Matters. Als je binnen 14 dagen besluit dat de training voor jou toch niet werkt, krijg je je geld terug.

• Als je na die 14 dagen na aankoop besluit te stoppen met een programma dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt dan alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug.

Mind & Matters Members

• De betaling van je lidmaatschap verloopt via automatische incasso en is maandelijks.

• Je zit nergens aan vast, je mag altijd opzeggen. Wel hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. 

• Als je het lidmaatschap wilt opzeggen stuur je uiterlijk op de laatste dag van de maand een e-mail.

• Als je later dan de laatste dag van de maand opzegt, ben je de hele volgende maand nog lid, is er geen restitutie mogelijk en blijft je betalingsverplichting die maand bestaan.

• Je opzegging gaat dan de maand erop in.

Aansprakelijkheid

• Mind & Matters is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend stagnatie in de geregelde gang van zaken in je prive situatie, werk of onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden programma.

• Je hebt de keuze om de opgedane kennis en inzichten tijdens het programma wel of niet toe te passen. Mind & Matters is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

• Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming. Intellectuele eigendomsrechten

• Ik heb de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de (online) programma’s, trajecten of events. Dat betekent dat je niet zomaar teksten, blogs, opdrachten of onderdelen daaruit kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen, of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden, zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Hopelijk is het zo allemaal duidelijk. Heb je nog vragen, laat me dit dan even weten door te mailen naar: informatie@mindandmatters.nl. Anne-Marie Nijenhuis – Mind & Matters mindfulness coaching | Tuinderspad 1 | 1636 XZ Schermerhorn | 06-18 9 66 99 5 |www.mindandmatters.nl KvK 68724497 | BTW NL002066675B39